Krajowa Liga Innowacji

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Krajowej Lidze Innowacji organizowanej przez Instytut Sobieskiego. KLI to klasyfikacja firm, w której brane są pod uwagę m. in.: nakłady i zatrudnienie w obszarze B+R, liczba posiadanych patentów, liczba projektów zrealizowanych z instytucjami naukowymi i wskaźniki eksportowe.

Krajowa Liga Innowacji jest objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii i PARP, dla uczestników przewidziane są wyróżnienia oraz nagrody.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez Internet.

Ankieta dla przystępujących do kategorii głównej 

Ankiety do pozostałych kategorii tj.: innowacyjny produkt/usługa, współpraca B+R, Start-up

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag