Lider Innowacji Smart City 2017

30 października br. mija termin  nadsyłania zgłoszeń do konkursu dla samorządów „Lider Innowacji Smart City 2017” na najciekawsze projekty wspierające rozwój i funkcjonowanie inteligentnych miast, miejscowości i regionów. O tytuł lidera mogą rywalizować jednostki samorządowe, które dzięki wdrożeniu rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach poprawiły jakość życia mieszkańców. Organizatorem konkursu jest Technopark Pomerania.

Ponad połowa światowej ludności zamieszkuje obecnie miasta, a odsetek ten stale wzrasta – wynika z szacunków ONZ. Rosnące zaludnienie i związane z nim wyzwania sprawiają, że miasta zaczynają kłaść coraz większy nacisk na „inteligentny” rozwój przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

- Polskie władze samorządowe coraz częściej dążą do poprawiania jakości życia mieszkańców poprzez technologiczne wspieranie rozwoju transportu, energetyki, budownictwa, ekologii czy e-usług urzędów. W ramach naszego konkursu chcemy wyróżnić i nagrodzić samorządy podejmujące takie działania oraz postawić je za przykład dla innych” – mówi Andrzej Feterowski, prezes Technoparku Pomerania.

W konkursie udział mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst lub spółki prawa handlowego jst, które wdrożyły rozwiązania wpisujące się w ideę rozwoju inteligentnego miasta. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć szerokiego wachlarza działań – od wprowadzenia technologii wspierających bardziej ekonomiczne wykorzystanie wszelkich zasobów miejskich, przez uruchamianie systemów usprawniających komunikację czy parkowanie, po udostępnianie nowoczesnych sposobów komunikacji z mieszkańcami.

- Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla miast, ale także dla obszarów takich jak gminy, powiaty czy regiony, w których takie inteligentne rozwiązania również funkcjonują – wyjaśnia Katarzyna Wiśniewska, menedżer Działu Konsultingu Technoparku Pomerania.

Laureata konkursu i 3 wyróżnionych wyłoni kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele władz samorządowych i polskich uczelni. Najlepsza jednostka otrzyma statuetkę i dyplom „Lidera Innowacji Smart City 2017”, a osoba odpowiedzialna za zrealizowanie zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy zł.

Zgłoszenia projektów konkursowych (opisy do maksymalnie 8 stron tekstu bądź prezentacje do maksymalnie 20 slajdów) należy przesyłać do dnia 31 października 2017 roku na adres e-mail: konkurs.sc@spnt.pl. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas bankietu towarzyszącemu Kongresowi „Lider Innowacji Smart City 2017”, który odbędzie się 30 listopada w Szczecinie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły i regulamin 

Technopark Pomerania jest kluczową dla Szczecina i regionu organizacją wspierającą rozwój firm z branży ICT. Doradza także polskim samorządom w realizacji projektów rozwijających ich systemy i sieci informatyczne, wspiera administrację i firmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty IT, a także rozwija kompetencje samorządowych specjalistów IT oraz ich współpracę z biznesem poprzez organizację specjalistycznych szkoleń, konwentów informatyków i kongresów oświatowych.

 

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag