Kolejni beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała listy podpisanych umów w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Aktualizacja dotyczyła:

  • dla działania 8.1 POIG -  II naboru wniosków w 2011 roku, wszystkich naborów z 2012 roku i oraz I i II naboru wniosków z 2013 roku

Lista podpisanych umów w ramach działania 8.1 POIG

  • dla działania 8.2 POIG - II naboru wniosków w 2011 roku, II i III naboru wniosków w 2012 roku oraz I naboru wniosków z 2013 roku

Lista podpisanych umów w ramach działania 8.2 POIG

___ Wydrukuj

Formularz zgłaszania uwag