Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Sieć kontrahentów składa się z Koordynatora (MSP) oraz dwóch firm MSP i każdy będzie ponosił wydatki w ramach projektu. Koordynator jest VATowcem, pozostali przedsiębiorcy nie są VAT-owcami, w związku z tym czy w pkt D.18 we wniosku(zestawienie wydatków kwalifikowanych uczestników sieci) wydatki powinny być podane netto czy brutto?

 

 

Odpowiedź

W tym przypadku koszty koordynatora powinny być wykazane w kwotach netto. Natomiast wydatki przeznaczone dla uczestników sieci mogą być określone w kwotach brutto jeżeli VAT może stanowić dla nich koszt kwalifikowalny. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w punkcie 15h przy każdym z uczestników sieci.

 


Formularz zgłaszania uwag