Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy w ramach kategorii: zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych oraz usług translacyjnych i innych usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 20 000 zł; możliwe jest zrefundowanie kosztów przygotowania biznes planu będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.2?

Odpowiedź

Co do zasady jest możliwe sfinansowanie przygotowania biznes planu w ramach wskazanej kategorii.


Formularz zgłaszania uwag