Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

1. Czy wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio prze wdrażaniu systemu B2B jest kosztem kwalifikowanym?

2. Czy zlecenie firmie programistycznej na wykonanie usługi w postaci systemu informatycznego B2B jest kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź

Katalog kosztów kwalifikowanych do działania 8.2 POIG dostępny jest w Rozporządzeniu (§ 10 ust. 2).

Zgodnie z nim wynagrodzenia nie mogą być kwalifikowane, natomiast usługi są wymienione w tym katalogu i mogą zostać rozliczone.


Formularz zgłaszania uwag