Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Sieć kontrahentów składa się z Koordynatora (MSP) oraz dwóch firm MSP i każdy będzie ponosił wydatki w ramach projektu. Czy pkt B.14 (kwalifikowalność VAT) we wniosku o dofinansowanie odnosi się tylko do Koordynatora (Wnioskodawcy)?

 

Odpowiedź

Punkt 14 wniosku o dofinansowanie dotyczy Wnioskodawcy zatem w tym przypadku – jedynie koordynatora sieci.


Formularz zgłaszania uwag