Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy podpunkt b) punktu 16 wniosku (Powiązanie projektu z innymi projektami w ramach NSRO 2007-103) dotyczy sieci kontrahentów czy też samego wnioskodawcy?

 

  

Odpowiedź

W punkcie 16b wniosku należy przedstawić informacje o projektach realizowanych przez partnerów biznesowych we współpracy z Wnioskodawcą oraz o projektach komplementarnych. W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada na tym etapie partnerów należy wyjaśnić to w tym punkcie.


Formularz zgłaszania uwag