Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Mały przedsiębiorca dokonujący inwestycji w woj. Lubuskim, w ramach projektu wnioskuje o dofinansowanie na poziomie 70%, projekt nie zakłada usług doradczych czy szkoleniowych. W pkt. 9 wniosku powinien wybrać opcję nr 1 czy nr 2? Jakie ma to znaczenie dla oceny i następnie realizacji projektu?

Odpowiedź

Sposób finansowania projektu w ramach działania 8.2 PO IG jest opcjonalny. Przedsiębiorca może zdecydować się na pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Każda z wybranych opcji niesie za sobą pewne limity i ograniczenia wskazane w rozporządzeniu. Wybór którejkolwiek z opcji nie ma wpływu na ocenę projektu.


Formularz zgłaszania uwag