Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawcę opcji nr 2 w punkcie 9 wniosku dla POIG 8.2 (Wybór trybu udzielenia wsparcia na projekt), należy przedłożyć umowy o współpracy z partnerami, których dotyczy rozwiązanie B2B, ale nie są objęci wsparciem?

Odpowiedź

W przypadku projektów indywidualnych, nie ma konieczności załączania do dokumentacji aplikacyjnej umów z partnerami biznesowymi.


Formularz zgłaszania uwag