Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy nazwa strony umowy musi być tożsama z nazwą wnioskodawcy wskazaną we wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

Nazwa strony umowy zawartej między beneficjentem a PARP musi być tożsama z nazwą wnioskodawcy wskazaną we wniosku o dofinansowanie.


Formularz zgłaszania uwag