Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania na rozwój istniejącego już systemu B2B, który miałby polegać na poszerzeniu systemu o dodatkowe moduły, które przyczynią się do zwiększenia oferty firmy i rozpoczęcia współpracy z nowymi przedsiębiorstwami/partnerami?

Odpowiedź

W działaniu 8.2 POIG istnieje możliwość finansowania projektu, który polegałby na poszerzeniu systemu o nowe moduły/funkcjonalności, które przyczynią się do usprawnienia współpracy oraz nawiązania współpracy z nowymi partnerami biznesowymi.


Formularz zgłaszania uwag