Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Czy składając wniosek w maju (w wyznaczonym terminie) sprawozdanie z 2013 za okres bieżący (n) nalezy przygotować dla  3 miesięcy (I kwartał) czy też dla 4 miesiący?  

Odpowiedź

 W przypadku złożenia wniosku w maju dane za okres bieżący w biznes planie powinny obejmować okres od początku roku do końca kwietnia. W przypadku braku danych należy podać wiarygodne dane szacunkowe i opisać ten fakt w pkt 17 biznes planu.


Formularz zgłaszania uwag