Bazy wiedzy


Wpis
Pytanie * *

Jaki jest maksymalny termin zakończenia realizacji projektu? Zakładając 24 miesięczny okres realizacji projektu, przy rozpoczęciu realizacji 1.10.2013 r., data kończąca projekt to 30.09.2015 r. Czy jest to dopuszczalne?

Odpowiedź

Maksymalny termin zakończenia realizacji projektu (rozumiany jako złożenie prawidłowego wniosku o płatność końcową w projekcie) nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2015 r.


Formularz zgłaszania uwag