Podstawowe informacje o działaniu 8.1 PO IG

 

 

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1

Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy.

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag