Artykuły

Kolejni beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie

Data: 2014-02-28 14:40:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała listy podpisanych umów do działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach naborów przeprowadzonych w 2011, 2012 oraz 2013 roku.

więcej

Aktualizacja list wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

Data: 2014-02-07 09:23:00

Publikujemy zaktualizowane listy rankingowe wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Suplementy dodano do list rankingowych III naboru wniosków do działania 8.1 POIG w 2013 r. oraz I i II naboru wniosków do działania 8.2 POIG w 2013 r.

więcej

Kolejni beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie

Data: 2014-01-31 16:18:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała listy podpisanych umów do działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach naborów przeprowadzonych w 2011, 2012 oraz 2013 roku.

więcej

Aktualizacja list wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

Data: 2014-01-21 10:25:00

Publikujemy zaktualizowane listy rankingowe wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Suplementy dodano do list rankingowych II naboru w 2013 r. dla działania 8.2 POIG oraz list rankingowych we wszystkich naborach w 2013 r. dla działania 8.1 POIG.

więcej

Aktualizacja list podpisanych umów o dofinansowanie

Data: 2014-01-03 11:05:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała listy podpisanych umów do działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach wszystkich naborów przeprowadzonych w 2013 roku.

więcej

Kolejni beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie

Data: 2013-11-15 12:31:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała listy podpisanych umów w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach  naborów przeprowadzonych w 2012 oraz 2013 roku.

więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do działania 8.1 POIG - III konkurs w 2013 r.

Data: 2013-11-05 13:24:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2013 dla działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach III konkursu w 2013 roku dla działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 176 projektów na łączną kwotę 90 184 258,22 PLN.

więcej

Aktualizacja list wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

Data: 2013-10-18 12:36:00

Publikujemy zaktualizowane listy rankingowe wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Suplementy dodano do list rankingowych III naboru w 2012 r. oraz I i II naboru w 2013 r. dla działania 8.2 POIG oraz listy rankingowej III naboru w 2012 r. dla działania 8.1 POIG.

więcej
1 2 3 4 5

Formularz zgłaszania uwag