Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG

Jest już dostępne najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach następujących działań ósmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013: 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dokument znajduje się na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/412.


___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag