Generator wniosków dla działania 8.1 POIG - III konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Generator Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” – III konkurs 2013 roku dostępny będzie od dnia 8 lipca br. pod adresem: https://poig81.parp.gov.pl/

W wszelkie uwagi na temat funkcjonowania systemu prosimy zgłaszać wykorzystując Formularz zgłaszania błędów umieszczony w generatorze w zakładce Pomoc.

 

stopka POIG

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag