Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do działania 8.1 POIG - III konkurs w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2013 dla działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach III konkursu w 2013 roku dla działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 176 projektów na łączną kwotę 90 184 258,22 PLN.

Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag