Generator wniosków do działania 8.1 PO IG - rok 2011 - I konkurs

Uprzejmie informujemy - w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, że obowiązującym terminem składania wniosków do działania 8.1 POIG jest godzina 23:59:59 w dniu 3 czerwca 2011 r.

 

pod adresem:

https://poig81.parp.gov.pl

dostępna jest aplikacja
Generator Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 8.1 POIG
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”


Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania systemu prosimy zgłaszać wykorzystując Formularz zgłaszania błędów umieszczony w generatorze w zakładce Pomoc.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag