Artykuły

Prezentacja ze spotkania informacyjnego na temat działania 8.1 POIG

Data: 2013-07-04 11:07:23

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat składania wniosków w ramach III naboru do działania 8.1 POIG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Prezentacja została przedstawiona podczas spotkania informacyjnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się 3 lipca 2013 r. w Warszawie. Przypominamy, że ostatni nabór rozpocznie się już 8 lipca i potrwa do 19 lipca 2013 r.

więcej

Zmiany w umowach o dofinansowanie dla działań 8.1 i 8.2 POIG

Data: 2013-07-02 10:07:38

W związku z wprowadzoną zmianą dotyczącą dopuszczalnej wysokości zaliczki, przedstawiamy zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie obowiązujące beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w naborach wniosków do działania 8.1 oraz 8.2 POIG prowadzonych w 2013 roku.

więcej

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - III konkurs 2013 roku

Data: 2013-06-24 14:06:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 8 do 19 lipca 2013 r.

więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Data: 2013-06-18 10:06:25

Informujemy, że w dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej
1 2 3 4 5

Formularz zgłaszania uwag