Artykuły

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG

Data: 2013-04-02 14:04:54

Jest już dostępne najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG - III konkurs w 2012 r.

Data: 2013-03-25 08:03:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach III konkursu w 2012 roku w ramach Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 212 projektów na łączną kwotę 100 319 952,06 PLN.

więcej
1 2 3 4 5

Formularz zgłaszania uwag