Artykuły

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 PO IG

Data: 2009-01-09 00:00:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowane listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wnioski z datą kompletności w okresie: 15.09.2008-19.09.2008, 22.09.2008-26.09.2008, 29.09.2008-03.10.2008 r.).

więcej

Komunikat w sprawie zakończonej formalnej i merytorycznej oceny wniosków w ramach działania 8.1 PO IG

Data: 2008-12-18 00:00:00

Informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w terminie 15 - 26 września br. w ramach działania 8.1 PO IG została zakończona. O wynikach oceny formalnej wnioskodawcy są informowani na bieżąco. Spośród 452 złożonych wniosków, poprawne pod względem formalnym były 404 wnioski. Jednocześnie informujemy, że ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie została również zakończona.

więcej

Komunikat w sprawie zakończonej formalnej i merytorycznej oceny wniosków w ramach działania 8.1 PO IG

Data: 2008-12-18 00:00:00

Informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w terminie 15 - 26 września br. w ramach działania 8.1 PO IG została zakończona. O wynikach oceny formalnej wnioskodawcy są informowani na bieżąco. Spośród 452 złożonych wniosków, poprawne pod względem formalnym były 404 wnioski. Jednocześnie informujemy, że ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie została również zakończona.  

więcej

Komunikat w sprawie składania wniosków Działanie 8.1 PO IG

Data: 2008-12-17 00:00:00

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML./108/212/247/, ID=6192
więcej
1 2 3 4 5

Formularz zgłaszania uwag