Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 8.2 PO IG.

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag