Aktualizacja list wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

Publikujemy zaktualizowane listy rankingowe wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Zaktualizowano listę rankingową dotyczącą  III naboru wniosków w 2013 roku.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Zaktualizowano listy rankingowe dotyczące I oraz II nabor wniosków w 2013 roku.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag