Konkurs e-Biznesu 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w:

II Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B

Do udziału w Konkursie zapraszamy przedsiębiorców realizujących projekty dofinansowane oraz tych, którzy już zakończyli realizację projektu w ramach dotacji i kontynuują projekt w formie komercyjnej. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:

  • Konkurs na Innowacyjną E-usługę
  • Konkurs na Innowacyjną Technologię B2B.

W każdej z kategorii Kapituła Konkursu wyłoni 3 Zwycięzców – Laureatów I, II i III miejsca. Laureat I miejsca otrzyma statuetkę, dyplom, internetową kampanię promocyjną o wartości 10 000 zł oraz prezentację w Pulsie Biznesu. Laureat II miejsca otrzyma dyplom, internetową kampanię promocyjną o wartości 5 200 zł  oraz prezentację w Pulsie Biznesu. Laureat III miejsca otrzyma dyplom oraz prezentację w medium ogólnopolskim.

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do dnia 12 listopada 2012 roku do godziny 14:00.

Aby wziąć udział w Konkursie Beneficjenci działań 8.1 i 8.2 PO IG powinni zapoznać się z Regulaminem Konkursu, a następnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i przesłać go:

Fundacja Obserwatorium Zarządzania, ul. Wiertnicza 141, 02—952 Warszawa

  • faksem na numer Sekretariatu Konkursu: 22 331 44 60

Konkurs odbywa się pod Patronatem Pana Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i dokumentacją konkursową.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag