Polityka Ochrony Prywatności Platformy Wspieramy e-Biznes www.web.gov.pl

Zasady podstawowe

Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, NIP 526-25-01-444, powołana na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). PARP jako administrator danych, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Platformy Wspieramy e-Biznes oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz pliki cookies

Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez PARP wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Platformy oraz służą do zbierania statystycznych informacji. Mechanizm cookies wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, umożliwienia działania funkcjonalności modułów systemu zdefiniowanych w Regulaminie Platformy i identyfikacji Użytkownika.
Jeśli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dane osobowe

PARP jako administrator danych osobowych udostępnionych przez użytkownika, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Platformy Wspieramy e-Biznes. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez administratora w celach statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych na Platformie.

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych jest PARP.

Dane wymagane podczas rejestracji

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym można podzielić na obligatoryjne i nieobligatoryjne. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy obligatoryjnie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych) podać następujące dane: imię Użytkownika, nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej, hasło, powtórzenie hasła. Nieobligatoryjne pola to: numer Gadu-Gadu, identyfikator Skype, nazwa firmy, opis użytkownika, odnośnik do serwisu www użytkownika oraz inne informacje. Do poprawnego zakończenia procesu rejestracji konieczna jest akceptacja regulaminu Platformy i poprawna weryfikacja skryptu zabezpieczającego rejestrację. Dodatkowo w przypadku korzystania z Afiliacji niezbędne  jest podanie dodatkowych danych: numeru telefonu, adresu do faktury / rachunku, numeru konta bankowego,  numeru NIP, formy prawnej.

Dane ujawniane w Profilu Użytkownika

W profilu użytkownika wyświetlane są dane użytkownika takie jak imię i nazwisko, oraz część danych nieobowiązkowych. Za zgodą Użytkownika mogą być uwidocznione również inne jego dane, jak np. adres e-mail. Dodatkowo w przypadku korzystania z Afiliacji wszelkie dane użytkownika zostaną udostępnione innym użytkownikom korzystającym z Afiliacji.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez użytkowników w Platformie widoczne są dla wszystkich. Treści prywatne, np. wiadomości przesyłane innym użytkownikom, dostępne są wyłącznie dla adresatów wiadomości.

Treści Platformy

Administrator dokłada wszelakich starań, aby informacje zamieszczone w Platformie były aktualne i zgodne z prawdą. Jednakże treści rozstrzygające zawarte są w dokumentacji konkursowej do działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na stronie internetowej www.parp.gov.pl w dziale poświęconym Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. Podmioty przygotowujące wniosek zobowiązane są opierać się na aktualnej dokumentacji konkursowej i korespondencji wyjaśniającej otrzymanej w sposób pisemny bądź drogą e-mailową z PARP i RIF.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników Platformy są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je zmieniać, a także usunąć. PARP zastrzega sobie prawo do blokady konta użytkownika lub odmowy usunięcia danych Użytkownika, którego udział w Platformie został zakończony, z uwagi na sprzeczne z regulaminem korzystanie z Platformy. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

PARP  nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników na Platformie oraz za treści do których odnoszą się przekierowania zamieszczone przez Użytkownika na Platformie. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.

Informacje wysyłane do Użytkownika

PARP zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Platformy korespondencji elektronicznej zawierającej informacje o zmianach w Platformie.

Informacje dodatkowe

PARP może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Administrator umieści w ramach Platformy informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt z administratorem systemu: e-mail: admin@web.gov.pl.

 

13 lipca 2011 r.

 

Rozszerzenie funkcjonalności Platformy

Pole wyszukiwania w tej witrynie internetowej („Pole wyszukiwania”) zostało opracowane przez firmę Google Inc („Google”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z Pola Wyszukiwania, a korzystając z tego Pola Wyszukiwania, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

16 września 2011 r.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag