Rejestracja użytkownika


Informujemy, że powstał nowy serwis internetowy poświęcony ekosystemowi start-upów www.startup.pfr.pl. W zw. z tym proces rejestracji w katalogach portalu www.web.gov.pl nie jest obecnie możliwy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: redakcja@web.gov.pl


Formularz zgłaszania uwag